کرم اسکارفیت کودکان

توضیحات

مرطوب کننده و نرم کننده

التیام بخش حساسیت و قرمزی

پیشگیری کننده از خشکی پوست