در پوست چرب ترشح سبوم (چربی) از غدد سباسه بیشتر از حد معمول است. این گونه پوستها مستعد بروز آکنه، لکه و دیگر ضایعات پوستی هستند. همچنین پوستها چرب آلودگی بیشتری جذب می کنند و در صورت عدم مراقبت از آنها مستعد تیرگی هستند. عوامل موثری روی چربی پوست اثر می گذارند، اما مهمترین آنها عبارتند از : مسائل ژنتیکی، سن، رژیم غذایی، مصرف دارو و عوامل محیطی.

  در ایران اکثر مردم دارای درجاتی از پوست چرب هستند و به همین جهت هر تولید کننده ای باید به این نوع پوست توجه ویژه بنماید.

  محصولات پوستهای چرب و آکنه دار اُلی ژن، علاوه بر کنترل ترشح چربی در سطح پوست با عوارض حاصل از آن مانند آکنه، تیرگی و باز بودن منافذ پوستی هم مقابله می کنند.