پوست بدن یا اندام ها به دلیل پوشیده شدن توسط لباس زیاد در معرض دید و توجه نمی باشد، اما این مطلب نافی نیاز به نگهداری مناسب از آن نیست.
از آنجا که برند اُلی ژن خود را برندی فراگیر برای بهداشت و زیبایی بدن می داند، در این راستا نیز محصولاتی را تولید کرده است. در تولید این محصولات نیز اصول برند اُلی ژن مانند اثر بخشی، نداشتن عوارض جانبی و کمک به تقویت و نگهداری پوست رعایت گردیده است.