گاهی پوست به دلایلی مانند افزایش سن، مسائل ارثی و برخی بیماری ها نیاز به مراقبت ویژه ای دارد. این مراقبت با مواد مؤثره خاص، تغذیه ویژه پوست، حفظ رطوبت آن و حفاظت از آن در مقابل آسیب های مختلف تأمین می شود.
محصولات مراقب ویژه اُلی ژن حاوی مواد مؤثره تخصصی و البته گرانبها هستند. این محصولات از آسیبهای پوستی کاسته و نقش مهمی در زیبایی و شادابی پوست ایجاد می کنند.