در پوست چرب ترشح سبوم (چربی) از غدد مربوطه زیادتر از حد معمول است. این مسأله باعث می شود پوست بیشتر در معرض آکنه(جوش)، جذب آلودگی های محیطی، لکه و تیرگی قرارگیرد. رژیم غذایی، مصرف دارو، سن، ژنتیک و عوامل محیطی از جمله فاکتورهای مؤثر روی چربی پوست هستند.
محصولات پوست های چرب و آکنه دار اُلی ژن باعث کنترل ترشح چربی، پاک کردن سطح پوست از چربی و باز شدن منافذ پوستی می گردد.