کودکان به بیشتر از انسان در معرض ابتلا ب بیماری های پوستی می باشند و به همین دلیل می بایست هر لحظه مراقب کودکانمان باشیم یکی از فواید کرم اسکارفیت کودکان مرطوب کننده و نرم کننده می باشد و از سوختگی جلوگیری میکند. و دومین خاصیت این کرم التیام بخش حساسیت و قرمزی می باشد.