شمارش معکوس تا پایان جشنواره فروش آفتاب
00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


همراهان اُلی ژن

 

احتراما باستحضار میرساند که نمایندگان شرکت ارین زیست در تاریخ و شهر ذیل جشنواره آفتاب برگزار می کنند:

 

ردیف

استان

نام داروخانه

تاریخ جشنواره

نشانی

1

تهران

داروخانه دکتر زیاری

سوم تیر ماه

خیابان مطهری نبش سنایی

 

2

اصفهان

داروخانه دکتر شکرانی

دوم الی چهارم تیر ماه

خیابان شمس آبادی - چهارراه قصر

3

اصفهان

داروخانه دکتر انصاری

سوم الی پنجم تیر ماه

خیابان شمس آبادی - جنب نهر نیاصرم

4

اصفهان

داروخانه دکتر گل رضایی

سوم الی پنجم تیر ماه

شاهین شهر

5

شهرکرد

داروخانه دکتر شاهقلی

بیست و سه الی بیست و پنج تیر ماه

خیابان مولوی – روبروی کتابخانه مرکزی

­­