پوست به عنوان خارجی ترین اندام بدن نقش مهمی در حفاظت، ایمنی و زیبایی دارد. اندامی با این اهمیت در معرض انواع واکنش های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی داخلی بدن، عوامل محیطی، آلودگی ها و مواد آسیب رسان می باشد. لذا نگهداری صحیح از پوست وظایف خود را بهتر و کاملتر انجام دهد.

برند اُلی ژن گروهی از محصولات را تدارک دیده است که استفاده روزانه از آنها به افزایش کیفیت و راندمان عملکرد پوست منجر می شوند.